Sažetak

Nakon što iznajmljivač dobije odobrenje za rad njegove obveze donosimo u nastavku.

Na ulazu u objekt istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta.

Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, ugostitelj naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Vidno istaknuti cjenik u objektu

Službeni cjenik mora sadržavati slijedeće podatke:

– Vaši osobni podaci (naziv smještajnog objekta, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)

– Vrsta usluge (noćenje za dvije osobe, noćenje za dvije osobe s doručkom, itd.)

– Način naplate (po osobi, po noćenju u smještajnoj jedinici, itd.)

– Termini (navesti cijene za pojedine termine ukoliko se cijena razlikuje)

– Cijene

– Turistička pristojba (da li je uključena u cijenu ili nije)

– PDV (cijena + PDV, ukoliko cijene sadrže PDV)

– Dodatne usluge (navesti dodatne usluge ukoliko ih naplaćujete, npr. Držanje kućnih ljubimaca, parking, itd.)

– Datum (mora sadržavati datum od kada cjenik postaje važeći)

– Potpis vlasnika

Dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač).

TZ unosi u sustav eVisitor podatke o iznajmljivaču i objektima na temelju dostavljenog rješenja te izdaje pristupne podatke iznajmljivaču za eVisitor sustav.

Prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku od 24 sata.

Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju već isti postoji u sustavu eVisitor u elektronskom obliku.

Po završetku godine (ili turističke sezone) Popis turista potrebno je pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.

Izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije). Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge. Iznajmljivači koji turističku u pristojbu plaćaju paušalno na računu trebaju navesti da je turistička pristojba uključena u cijenu. Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.

 Voditi evidenciju prometa (evidencija o izdanim računima vodi se na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u knjizi evidencije prometa radi obračuna i uplate turističke članarine).

Platiti turističku pristojbu u zakonskom roku. TZ 2

Platiti porez i prirez.

Platiti PDV na proviziju na primljene usluge posredovanja inozemnih turističkih agencija.

Platiti turističku članarinu, ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu.

U svakoj smještajnoj jedinici postaviti plan evakuacije, koji mora biti izložen na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini.

Istaknuti kućni red

Istaknuti  obrazac za prigovor, upisati e-mail ili adresu

Imati kutiju prve pomoći.

Napomena: Upute su isključivo informativnog karaktera te se u njima nalaze izvadci iz zakona.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Izložba MI.Ona.COCO

Izložba MI.Ona.COCO sadržajno pokriva nekoliko zanimljivih tematika. Na početku je prikaz i povijest građevine u kojoj se izložba događa (“Stara Nama”, a Riječanima poznatija i

Skip to content