Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Rijeke uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici grada Rijeke putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
– poštom na adresu: Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka
– telefaksom na broj: +385 51 315 720
– elektroničkom poštom na adresu: Rijeka@visitRijeka.hr
– osobno u Uredu Turističke zajednice grada Rijeke, radnim danom od 9 do 15 sati

Službenik za informiranje: Jelena Grubelić Kušeta, tel. + 385 51 315 711
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content