Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Kao vlasnike stanova i kuća za odmor u Rijeci, podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19, NN 32/20 i NN 42/20) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata uz plaćanje pripadajuće turističke pristojbe. Vlasnici kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu osoba koje borave u kući ili stanu za odmor obavljaju putem sustava eVisitor.

Dokumenti potrebni za evidentiranje vlasnika kuće ili stana za odmor

Za registraciju obveznika u sustav eVisitor potrebni su OIB i identifikacijski dokument, a za registraciju pripadajućeg objekta, obveznik je dužan priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

– kupoprodajni ugovor

– izvadak iz zemljišnih knjiga

– rješenje o nasljeđivanju

– rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor

– rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade

– izvadak iz katastara

– dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

– zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.)

Pristupne podatke za eVisitor sustav izdaje Turistička zajednica grada Rijeke, na adresi Turističkog informativnog centra, Korzo 14.

Podsjetnik: Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prijavljen stalni boravak u Rijeci.
Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%, odnosno 3,60 kune ako plaćaju po osobi  i noćenju (turistička pristojba za period od 1.4. do 30.9.2021, godine iznosi 12 kn po osobi i noćenju). Turistička pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu (do 15.7. za tekuću godinu) koji iznosi po 60,00 kuna za prve dvije osobe te 25,00 kuna za svaku slijedeću osobu. Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske unije.
Strani državljani koji nemaju državljanstvo zemalja članica Europske Unije, pristojbu plaćaju u punom iznosu od 12,00 kuna po osobi i noćenju.

Prijatelji koji borave u kućama ili stanovima za odmor hrvatskih državljana i državljana Europske unije plaćaju turističku pristojbu po noćenju.
Osobe koje nisu hrvatski državljani dužne su svoj boravak prijaviti i po osnovi Zakona o strancima (NN 79/07) u roku od 24 sata.

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se inspekcijskim nadzorom utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku inspektor Vas može kazniti zakonski propisanom novčanom kaznom.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content