Palača šećerane2

Rafinerija šećera prvi je i najstariji industrijski pogon u Rijeci. Osnovana je 1750. za preradu šećerne trske i sirovog šećera.

Nalazila se na morskoj obali, a sirovina s jedrenjaka istovarivala se pred tvornički ulaz. Godine 1786. dobila je novu administrativnu zgradu, golemu baroknu palaču. Šećerana je radila do 1828. i naslijedila ju je Tvornica duhana. Ona je proširila kompleks, postajući najveći pogon za preradu duhana u Monarhiji.

Među novim zgradama je pogon za proizvodnju cigara iz 1867., zbog tlocrtnog oblika nazvan T-objekt. Kraj njega su dva spojena pogonska objekta, a tlocrtom podsjećaju na slovo H. U kompleks se nakon Drugog svjetskog rata uselila Tvornica motora Rikard Benčić. Na Šećeranu danas podsjeća kasnobarokna palača, u kojoj su sačuvani brojni oslikani zidovi i reljefni ukrasi. Palača je u opsežnim restauratorskim i konzervatorskim zahvatima.

Adresa: Krešimirova ul., 51000, Rijeka

Lokacija