Turistička članarina

Poštovani iznajmljivači!

 

Podsjećamo Vas na zakonsku obvezu predaje Obrasca TZ2 nadležnoj Ispostavi Porezne uprave do 15.1.2023. godine.

  • Obrazac TZ 2 odnosi se na razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine
  • broj kreveta upisuje se sukladno Rješenju o odobrenju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a broj je moguće pronaći i u sustavu eVisitor
  • U obrascu je potrebno naznačiti način plaćanja članarine:

–  jednokratnu uplatu turističke članarine potrebno je podmiriti najkasnije do 31.7.2023.

–  obročni način plaćanja  u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

  • u posljednjoj rubrici obrasca upisuje se iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2022. godine
  • Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishoditi u tekućoj godini (2023.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.
  • TZ 2 obrazac moguće je dostaviti osobno u nadležnoj Ispostavi Porezne uprave, putem sustava ePorezna te poštom ili mailom.

Turistička članarina za 2023. iznosi:

– 5,97 € za osnovne krevete

– 2,99 € za pomoćne krevete

 

PREUZMI TZ 2 OBRAZAC

Primjer ispunjenog TZ2 Obrasca

 

Primjer uplatnice za TURISTIČKU ČLANARINU za Rijeku:

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1210010051737327154
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: TURISTIČKA ČLANARINA

 

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content