Povežimo se baštinom

O projektu

Projekt Povežimo se baštinom je dio projekta udruživanja gradova i općina na području urbane aglomeracije Rijeka koji uz nositelja projekta Grad Rijeku, povezuje općine Mošćenička Draga, Lovran, Kostrenu, Čavle, Viškovo i Klana i gradove Opatiju, Kraljevicu i Kastav.

Republika Hrvatska potpisala je krajem 2014. godine Sporazum o partnerstvu u kojem su definirani i gradovi koji mogu koristiti ITU mehanizam (Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja). Radi se o gradovima iznad 100.000 stanovnika i vezano s tim mogu formirati urbane aglomeracije te gradovima iznad 50.000 stanovnika koji mogu osnovati urbana područja. ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

S obzirom da se radi o korištenju značajnih iznosa iz europskih fondova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je bilo obvezno raspisati poziv za odabir ITU područja gdje je Urbana aglomeracija Rijeka prošla na tom natječaju i može koristiti mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u Republici Hrvatskoj.

Projekt Povežimo se baštinom sadrži koordinirane aktivnosti usmjerene prema zajedničkoj viziji razvoja prepoznatljive i jedinstvene kulturne baštine urbanog područja uz poticanje turističkog razvoja temeljenog na načelima održivosti. Temeljna svrha projekta jest izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno–povijesne baštine s ciljem stvaranja novih turističkih proizvoda uz njihovu integraciju u jedinstvenu turističku ponudu područja riječke urbane aglomeracije.

Odlukom o financiranju projektu je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izravno dodijelilo 36.369.926,74 kn bespovratnih sredstava za financiranje strateškog projekta. Projekt je prijavljen na Poziv  postupkom izravne dodjele u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Turistička zajednica grada Rijeke u projektu Povežimo se baštinom nositelj je Radnog paketa Promidžba i vidljivost integrirane turističke destinacije. Cilj Radnog paketa Promidžba i vidljivost integrirane turističke destinacije je čim širi krug zainteresirane javnosti upoznati s tijekom projekta i njegovim rezultatima, širiti znanje, doseći osviještenost različitih ciljnih skupina, utjecati na njihovo ponašanje i mišljenje o mogućnostima kulturne i prirodne baštine te mijenjati njihov pristup i odnos prema njima.

Cilj aktivnosti: 

Promidžba i bolja vidljivost informacija o projektu te partnerima u projektu. Promidžba novokreiranih turističkih proizvoda.

Nositelji aktivnosti i partneri:  

TZGR, Grad Rijeka i partneri projekta Urbana aglomeracija s turističkim zajednicama.

Ukupna vrijednost projekta je 76.328.201,95 kn, od čega su bespovratna sredstva 36.369.926,74 kn, a ostatak predstavljaju vlastita sredstva.

Razdoblje provedbe projektaje: 1.1.2020. – 31.12.2022. 

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content