Javni poziv za prijavu događanja za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turistička događanja u 2021. godini“

Temeljem Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turistička zajednica grada Rijeke objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu događanja za dodjelu potpora iz programa

„Potpore za turistička događanja u 2021. godini“

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Rijeke (dalje u tekstu: TZGR) za događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

· unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Rijeke,

· promociji Rijeke kao turističke destinacije,

· stvaranju prepoznatljivog imidža grada Rijeke,

· razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone,

· povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,

· povećanju broja noćenja,

· razvoju turizma, kulturne i povijesne baštine,

· razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 600.000,00 kn.

Minimalni iznos financijskih sredstva, koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom događanju je 2.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom događanju je 75.000,00 kn.

II. Namjena sredstava

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

  •  · kulturnih i zabavnih događanja na području grada Rijeke,
  •  · sportskih događanja na području grada Rijeke,
  •  · eno-gastronomskih događanja na području grada Rijeke,
  •  · povijesnih događanja na području grada Rijeke,
  •  · tradicijsko/etno događanja na području grada Rijeke,
  •  · ostalih događanja na području grada Rijeke.

Rok za dostavu vjerodostojne dokumentacije (dokaznice o održanom događanju) je 30 dana od dana održavanja događaja.

Rok za isplatu odobrenih sredstava je 30 dana od dana kumulativno zadovoljenih uvjeta: dostave propisane dokumentacije iz ove točke natječaja.

U svim vrstama oglašavanja, promidžbenim materijalima, osim na radiju, obvezna je objava logotipa TZGR. Ukoliko se realiziraju oglašavanja na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter potrebno je na linku ili stranici koji se promoviraju označiti @visitRijeka.

Kod medijskih objava i oglašavanja potrebno je isticanje informacije da je projekt / događaj sufinanciran sredstvima Turističke zajednice grada Rijeke. Kod sazivanja konferencija za medije, prezentacija i drugih sličnih događanja s ciljem promidžbe  manifestacije potrebno je dodatno vizualno isticanje znaka TZGR – prijedlog isticanja dostavlja Organizator na odobrenje prije (mogućnosti kao npr. sudjelovanje predstavnika, postavljanje „pingvina“ ili drugog oblika vizuala TZGR, logo u backdropu, i dr.).

Svi materijali koji se pripremaju, a potrebno je da imaju obvezatni znak TZGR, preporučljivo je dostavljanje u pravovremenom roku TZGR na odobrenje. U slučaju da se primijeti da se logo ne koristi ili da se koristi u krivom obliku ili uvidom u izvještajnu dokumentaciju nakon završetka gdje se primijeti pogrešno korištenje znaka ili nekorištenje znaka, TZGR će ugovorena sredstva smanjiti naknadno ili obustaviti kompletnu isplatu.

TZGR ima pravo praćenja i provjere točnosti podataka iz dostavljene natječajne dokumentacije, kao i u realizaciji događanja i kontroli namjenskog trošenja sredstava. Ako TZGR utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će Organizatoru povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content