Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije

Opis projekta

Projekt Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko – goranske županije bavi se promocijom odredišta prirodne baštine Primorsko-goranske županije i grada Rijeke u Rijeci, ali i u samim odredištima prirodne baštine u Županiji uz uspostavu interpretacijskog centra na otvorenom u Rijeci i interpretacijskih točaka na terenu, intenzivnu edukaciju posjetitelja i dionika u turizmu, uporabu najnovijih tehnologija u interpretaciji baštine i oblikovanje novih turističkih paketa, uz mjere ex situ zaštite i uspostavu banke sjemena za rijetke, ugrožene i zaštićene biljne vrste Županije i šire te s time povezanu proizvodnju autohtonih i originalnih suvenira.

Cilj projekta

Pomoći razvoju regionalno i sezonski ujednačenog, održivog turizma visoke kvalitete doživljaja baziranog na prirodnoj baštini na području Primorsko-goranske županije, promocijom i interpretacijom 11 odredišta prirodne baštine.

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content