Djelatnici

Ured zajednice

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice grada Rijeke utvrđene Zakonom i Statutom osnovan je Turistički ured. Turistički ured ima direktora kojega imenuje i razrješava Turističko vijeće.

Direktor Turističkog ureda zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice.

Turistički ured

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

– provođenje zadataka utvrđenim programom rada Zajednice, – obavljanje stručnih i administrativnih poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,

– obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

– obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice,

– izradu analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice,

-davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,

– obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

DIREKTOR TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA RIJEKE

Petar Škarpa

INFORMIRANJE I ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Saša Torbica

voditelj informiranja i istraživanja tržišta

Ilinka Babić

informator

Sanja Ćaćić

informator

Aleksandra Makaus

informator

RAZVOJ DESTINACIJE I PROIZVODA

Dominik Damiš

voditelj marketinga

Andrea Balenović

stručni suradnik za marketing

Antonija Kardum

stručni suradnik za marketing

Marko Mikašinović

voditelj razvoja proizvoda

Helga Sušanj

stručni suradnik za razvoj proizvoda

POSLOVNA PODRŠKA

Jelena Grubelić Kušeta

stručni suradnik za poslovnu podršku

Loredana Vukotić

stručni suradnik knjigovodstva

Nevija Semion

administrator

Nastavite čitati

Najnovije objave

Skip to content