Crkva Gospe Lurdske i Kapucinski samostan

Kapucinska crkva Gospe Lurdske građena je od 1904. do 1929. prema projektu ing. Giovanni Maria Cureta i Cornelia Budinicha. Skromnije zamišljeno neogotičko zdanje koje su naručile časne sestre Instituta Srca Isusova, ubrzo je zamijenjeno monumentalno zamišljenom crkvom u čast čudesnog izlječenja gvardijana kapucinskog samostana, oca Bernardina Škrivanića u Lourdesu. Građena je kao dvojna neogotička bazilika bogate polikromije lombardijskog tipa.

Prvo je podiguta crkva Marije tješiteljice duša 1907. g ., a nad njom crkva Gospe Lurdske od 1914. do 1929. g., dužine 70 metara. Svetište je ukrašeno polikromnim vitražima, a pročelja crkve i oltarsku plastiku izveli su venecijanski kipar Urbano Bottasso i riječki klesar Antonio Marietti. Freske u interijeru oslikao je poznati riječki slikar Romolo Venucci. Iako je izostala  nadogradnja crkve sa 75 metara visokim svjetionikom, ona je postala neizostavan  putokaz svim putnicima.

Kultura
Kategorija kulture: Spomenici
Nastavite čitati

Najnovije objave

Izložba MI.Ona.COCO

Izložba MI.Ona.COCO sadržajno pokriva nekoliko zanimljivih tematika. Na početku je prikaz i povijest građevine u kojoj se izložba događa (“Stara Nama”, a Riječanima poznatija i

Skip to content