Oh_La_La_GKL Kazalište
Lokacija: Gradsko kazalište lutaka Rijeka
Mjesto / Grad: Rijeka
Datum: 07.01.2021 - 20.01.2021
Vrijeme: -

7. i 8. 1. David Petrović „Palačinka mog života”, režija David Petrović u 17.30 i 19 sati
9.1. David Petrović „Palačinka mog života” u 11 i 18 sati
14. i 15. 1. Bernard Friot „OH La La “, režija Mateja Bizjak Petit u 17.30 i 19 sati
16.1. Bernard Friot „OH La La “ u 11 i 18 sati
18.,19. i 20. 1. Ivana Đula i Milica Sinkauz „Sretna kućica“, režija Morana Dolenc u 17.30 i 19 sati.